top of page
‘Stilte aan het einde van de wereld’: Pro Gallery

‘STILTE AAN HET EINDE VAN DE WERELD’

Oktober-November-December

Dit project van Ricardo Candia Hernández gaat over de inheemse volken uit het zuiden van Chili en Argentinië, meer bepaald over de Selknam of Ona. Een volk dat in het begin van de twintigste eeuw is uitgeroeid binnen de context van een groeiende kolonisatie en economische expansie in Patagonia.

Via digitaal gemanipuleerde archiefbeelden en schedels uit gips, die bewerkt zijn met fotochemie, probeert Ricardo de kennis die er over de Selknam bestaat te herinterpreteren. Op deze manier denkt hij na over de iconische waarde van de Selknam als inheems volk om de figuur van “de andere”, en wat dit betekent, te duiden.

De artiest wil de Selknam op een menselijke manier belichten, gezien dit volk in het Chili van vandaag als commercieel icoon naar voor wordt geschoven.

De rauwe karakteristiek van het werk van Ricardo draagt bij aan een expliciet begrip, aan het voelen van de dood en van de consumptiemaatschappij. De gevolgen van de vooruitgang worden samen met de intrinsieke waarde van de beelden naar voor geschoven. De expo is bovendien een symbolische wederontmoeting met toen de Selknam hier tegen hun wil gebracht zijn als merkwaardigheden en vermaak.

‘Stilte aan het einde van de wereld’: Event
bottom of page