2019 © mundana antwerpen

ART(E) FOR COMMUNITY BUILDING

Mundana stelt voor: Art(e) for community building:
Voor dit kunstproject met de Latijns-Amerikaans-Belgische gemeenschap in Antwerpen zijn wij op zoek naar een professionele kunstenaar om zijn of haar kunst in residentie te beoefenen in Mundana vzw en parallel een groep amateurkunstenaars te begeleiden.

Beschrijving van het project:
Een professionele kunstenaar verbonden met België én Latijns-Amerika zal zijn of haar beroep uitoefenen in de culturele ruimte van Mundana vzw. De kunstenaar zal specifiek vanuit zijn of haar kunstdiscipline en in samenwerking met de projectbegeleider van Mundana vzw een kunstproject uitwerken waarbij de thema’s multiculturele identiteiten en diversiteit centraal staan. De professionele kunstenaar zal tijdens de residentie drie workshops organiseren om het talent van amateurkunstenaars te ontwikkelen, en zo samen na te denken en gedachten uit te wisselen over migratie, culturele identiteiten en diversiteit.

Het kunsttraject bestaat uit volgende activiteiten: artiest in residentie, drie workshops met amateurkunstenaars, een intern en een extern toonmoment en in overleg met de amateurkunstenaars andere voorstellingen.

Met het project Art(e) for community building beogen we:
1. Het talent te ontwikkelen van de amateur-kunstenaars.
2. Samen met de amateurkunstenaars en het publiek van Mundana na te denken over identiteit en diversiteit in een multiculturele samenleving. Alsook hoe dit tot een positief verhaal over samen-leven kan leiden.
3. Via kunst aan community building te doen.

De doelstelling van Mundana vzw als ontmoetingsplek wordt met het project Art(e) for community building versterkt dankzij de interculturele artistieke ontmoetingen.

Open call kunstenaar:
De criteria voor de keuze van de professionele kunstenaar, en bijgevolg de kunsttak(ken), zijn de volgende:
- Met één voet in België en één voet in Latijns-Amerika staan (via familie, met het hart, om werkredenen, voor de liefde,…)
- Belang hechten aan “art for change”
- Multidisciplinair werken.

Art(e) for community building is een project in samenwerking met Fameus en Stad Antwerpen.

Geïnteresseerd?
Meer informatie via info@mundana.be of 0495.40.99.89

Tijdsschema: Stuur voor 15 december een mail waarin je jezelf en je kunst(tak) voorstelt. De selectiegesprekken met de professionele kunstenaars vinden plaats op 19 december waarbij ook overlegd wordt over de financiële vergoeding.